Introduktion till medieteknik, 15 Högskolepoäng, VT-21

Startar ej

Det här är ett kurspaket som ger en inblick i medieteknik

Du får en introduktion till immersiva medier, ljudproduktion och bildproduktion vilket även innefattar gestaltningstekniker för immersiva medier och digital bildproduktion samt ljudteknik, ljudredigering, ljudinspelning.

Studierna går på distans och halvfart med några frivilliga träffar på våra campus i Karlskrona och Karlshamn. Vill du studera på heltid går denna introduktion utmärkt att kombinera med en av följande kurser eller kurspaket som ges vid BTH:

  • Introduktion till högskolestudier, 15 hp, halvfart
  • Spelutveckling - 3D-modellering och karaktärsanimation, 15 hp, halvfart

Delkurs 1 – Förberedande kurs i medieteknik
Kursen introducerar följande medietekniska profilområden: immersiva medier, ljudproduktion och bildproduktion. Dessa profilområden innefattar gestaltningstekniker för immersiva medier och digital bildproduktion samt ljudteknik, ljudredigering, ljudinspelning.

Delkurs 2 – Introducerande tekniskt projektarbete
Under kursen får du själv välja ett ämne och utifrån en frågeställning genomföra ett utredande arbete vars motiv, bakgrund, metod och resultat du analyserar och diskuterar i en uppsats. Du kommer att ha stöd av en handledare och en referensgrupp med andra studenter under arbetet.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP678
  • Startvecka: v.03
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %
  • Anmälan: Startar ej
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×