Stadsplanering, 30 Högskolepoäng, HT-17

Tillfället är stängt för anmälan

Kurspaketet har fokus på två centrala teman inom stadsplanering och utformning av den byggda miljön i Sverige: efterkrigsstadsplanering och fram till 1980-talet, och den hållbara stadsutvecklingen från tidigt 1990 fram till idag.

Kurspaketet består av 4 kurser:

Introduktion till svensk planering 7,5hp
Kursen ger en introduktion i svensk planering med fokus på regelverk och processer.

Suburbana miljöer: utveckling och förändring 7,5hp
Kursen ger kunskap i svensk stadsutveckling efter andra världskriget med fokus på miljonprogramsområden.

Hållbar urban form 7,5hp
Kursen har fokus på hållbar stadsutveckling i Sverige med målsättning att skapa hållbara urbana miljöer.

Urbana landskap 7,5hp
Kursen handlar om hållbar utveckling i gränszoner mellan stad och land (fringe belts) och om landskapsplaneringens möjligheter och begränsningar.

FÖRKUNSKAPSKRAV:
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i fysisk planering, arkitektur eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP850
  • Startvecka: v.35
  • Slutvecka: v.02
  • Takt: 100 %
  • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
  • Ort: Karlskrona
  • Välkomstbrev: Ladda ner