Webbutveckling och programmering, 30 Högskolepoäng, HT-17

Tillfället är stängt för anmälan

Lär dig grunderna i webbutveckling och programmering. Kurspaketet erbjuder fyra kurser som ger dig en bred bas och en stabil grund att stå på inför fortsatta studier inom området webbutveckling och webbprogrammering.
Kurspaketet består av fyra kurser, varje kurs är på 7.5hp och examineras separat.

 • DV1531 Programmering och Problemlösning med Python
 • DV1561 Programmering med JavaScript
 • DV1547 Programmera webbtjänster i Linux
 • DV1546 Webbapplikationer för mobila enheter

Du börjar med en grundkurs i programmering i Python för att komma i gång med tänket. Kursen har vissa inslag av webbutveckling men fokuserar på traditionell programmering. Därefter fortsätter du med programmering i JavaScript i en webbmiljö där du introduceras även i HTML och CSS samt webben som utvecklingsmiljö.
Därefter breddar du dina kunskaper genom att studera operativsystemet Linux och dess olika delar och som sista kurs blir det utveckling av webbapplikationer till mobila enheter och läsplattor.
Alla kurser är praktiskt inriktade och varje kurs examineras med ett projekt.
Efter kurspaketet har du breda och grundläggande kunskaper inom webbutveckling och programmering och du kan fortsätta att fördjupa dig inom området webbutvecklare och webbprogrammerare.
Du kan komplettera dina studier på detta kurspaket med fortsatta studier på kurspaketet “Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP, 30hp”. Du kan även studera på de båda kurspaketen parallellt.
All undervisning och examination är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campus-träffar.

Kursordning:
Du kommer börja med att läsa kursen:
DV1531 Programmering och Problemlösning med Python
Därefter följer i tur och ordning kurserna:
DV1561 Programmering med JavaScript
DV1547 Programmera webbplatser i Linux
DV1546 Webbapplikationer för mobila enheter

FÖRKUNSKAPSKRAV
För de två första kurserna, Programmering och Problemlösning med Python samt Programmering med JavaScript, HTML och CSS krävs grundläggande behörighet. För övriga kursers förkunskapskrav se respektive kursplan.

Fakta

 • Anmälningskod: BTH-KP851
 • Startvecka: v.35
 • Slutvecka: v.22
 • Takt: 50 %
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Välkomstbrev: Ladda ner