Analys och modellering av elektrotekniska system för systemövervakning, 12 Högskolepoäng, HT-17

Tillfället är stängt för anmälan

Kurspaketet behandlar modellering, simulering, mätning och analys av elektrotekniska system. Kurspaketet är utvecklade inom projektet Diagnos på distans som är ett pågående samarbetsprojekt med ett antal industrier. Projektet syftar till att stärka förmågan att kunna övervaka industriella system på distans.
Kursernas innehåll har utarbetats i samråd med deltagande företag och bygger direkt på tillämpningar hos de deltagande industrierna. Kurserna omfattar en systematisk metod för modellering av elektriska nät, programmering av simulering i Matlab och Simulink, några mättekniska metoder, metoder för reglering och estimering av variabler samt metoder för enkel estimering av parametrar.
Kursegenomförandet sker via distansundervisning och följer metoden ”flipped classroom” med en introducerande kort föreläsning, ett eget arbete med något exempel och en efterföljande efterläsning med diskussioner och fördjupningar.
Efter genomgånget kurspaket förväntas du självständigt kunna modellera och simulera ett generellt elektriskt nät, planera och genomföra en mätning i ett elektriskt nät samt genomföra enklare analys och verifiering av systemets status. Du behärskar en metod för systematisk modellering av elektriska nät Du kan implementera simulerings-modeller i Matlab och Simulink. Du kan konstruera enklare regulatorer och observatörer för elektriska nät. Du kan använda metoder för verifierande mätningar och analys av systemstatus. Du har erhållit en bild av industriella tillämpningar inom det elektrotekniska området.
Kurspaketet består av fyra kurser. Varje kurs är på 3 hp och examineras separat.
• ET1523 Modellering 1
• ET2576 Analys och modellering av elektrotekniska system
• ET2586 Mätteknik och sensorer för elektrotekniska system
• ET2591 Analys och modellering 2, elektrotekniska system
FÖRKUNSKAPSKRAV:
90 hp från en ingenjörsutbildning innehållande linjär algebra och analys

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP853
  • Startvecka: v.35
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 33 %
  • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Välkomstbrev: Ladda ner