Abstract

Abstract

Abstract

Huvudtalare Marie Leijon, MaU, Rum för studentaktivt lärande. Inspelad presentation

10.55 – 11.25

Har storleken betydelse?  Åse Tieva, Bengt Malmros och Per Andersson, Umeå Universitet

Is there a shared content and structure in multiprofessional supervision training?  Martin Stigmar och Eva Davidsson, MaU. Presentation

A Reflective Inquire into Teaching Large Classes in Computer Science: the study case of a Cloud Computing Course.  Emiliano Casalicchio, BTH. Inspelad presentation

Ger vi studenter möjlighet att utveckla kreativa matematiska lösningsstrategier på den inledande matematikkursen för civilingenjörer?  Malin Bernelf och Linda Mattsson, BTH

11.35 – 12.05

Lärares design av undervisning i flexibla lärandemiljöer. Marie Leijon, MaU, Elisabet Malvebo, Sjöstridsskolan Andreas Nilsson, Sjöstridsskolan, och Åse Tieva, Umeå Universitet

Lärares design av undervisning i flexibla lärandemiljöer. Peter Palm, MaU. Presentation

Learning outside the classroom: a student perspective in innovation projects. Marco Bertoni, BTH.Inspelad presentation

Active Learning Teaching Activities for Motivation and Engagement in a Research Methodology Course – A Pilot Study. Petar Jercic och Valeria Garro, BTH

13.00 – 13.45

Hur kan kvalitetssäkringsarbetet få ökad legitimitet? – fyra kvalitetsdrivande områden.  Åse Nygren, BTH

Hur kan lärare, kursansvariga, programansvariga och övergripande systemet, samarbeta med studenterna i att skapa en god lärandemiljö?  Camilla Rüdén, BTH

13.10- 13.27

I know I will never study mechanical engineering”: a method to engage students in Orientation in Engineering courses.  Alessandro Bertoni, BTH

10/10 föreläsning: Aktivt lärande på campus och distans.  Emil Folino och Andreas Arnesson, BTH. Inspelad presentation

13.28 -13.45

Activating students through a tutorial-based approach: the case of the ’Virtual Prototyping’ course.  Giulia Wally Scurati, Francesco Ferrise och Monica Bordegoni , BTH (Politecnico di Milano)

Mastermindgrupper – hur går det till och vad tycker deltagarna?  Pernilla Garmy, HKR. Inspelad presentation

13.55 – 14.25

Transforming Software Project Management Course: An Active Learning Approach. Ehsan Zabardast, Javier Gonzalez-Huerta och Aivars Šāblis, BTH

Problembaserat lärande på sjuksköterskeutbildningen vid BTH. Anna Axén och Jenny Svensson, BTH

Early Alert – en studie om förstaårsstudenters bristande studieresultat. Eva Davidsson, Niclas Andersson och Dorota Gorna, MaU. Inspelad presentation

Learning teams’ diversity and innovative capacity: The case of gastronomy students. Timur Umans, Johanna Gerberich, Alina Liden och Viktoria Olsson, HKR. Presentation

14.35 – 15.05

Engineering an Engineering Degree under the CDIO Framework: Experiences of a (long) Journey Developing a Civilingenjörsprogam. Javier Gonzalez-Huerta, BTH

Kan problembaserat lärande (PBL) bidra till att sjuksköterskestudenter utvecklar kärnkompetensen samverkan i team?  Camilla Allert och Helén Dellkvist, BTH

14.35 – 14.52

Experience of blended learning in software engineering courses. Emil Alégroth och Anna Eriksson, BTH. Inspelad presentation

Inquiry in the Context of a Course in Media Technology. Minnamari Helmisaari, BTH

14.53 – 15.10

Ingenjörsstudenters skrivförmåga – en empiri. Åse Nygren och Ulrica Skagert, BTH. Inspelad presentation

Individuellt lärandeunderlag (ILU) som ett pedagogiskt verktyg för lärande – Sjuksköterskestudenters upplevelser. Ewa Andersson, Anna Axén, Jenny Svensson och Markus Hjelm,BTH