Huvudtalare

Huvudtalare

 

Årets huvudtalare är Marie Leijon, fil.dr i pedagogik, lektor och pedagogisk utvecklare vid CAKL, Malmö universitet. Leijon forskar om fysiska lärandemiljöer i högre utbildning.

Rum för studentaktivt lärande

Presentationen hålls på svenska.

Om presentationen:

Att rum påverkar oss och vår interaktion kan vi nog enas om. Men hur påverkar den fysiska lärandemiljön lärande? I presentationen gör jag nedslag i fältet för att diskutera några exempel på den forskning som finns samt gör en översikt av pågående utvecklings- och forskningsprojekt inom svensk högre utbildning. Slutligen vill jag gärna initiera en diskussion av begrepp som rumspedagogik, rumsdidaktik och spatial litteracitet.