Inbjudan och anmälan

Inbjudan

Temat på årets konferens är

Rum för studentaktivt lärande.

Läs mer om inledningstalet här

Bidrag till konferensen behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till konferensens tema, men prioriteras om urval måste göras.

Vem får lämna in bidrag?

Om du är undervisande lärare, pedagogisk utvecklare, bibliotekarier eller på annat sätt är intresserad av att utveckla din kunskap om utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning är du välkommen att lämna in ditt bidrag. Du måste dessutom ha din anställning på, eller samarbeta med, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad eller Malmö Universitet.

Antagningskriterier

För alla presentationsformer ska ett abstract på max 300 ord skickas in. Det antagna abstractet görs tillgängligt för konferensdeltagarna innan konferensen på konferensens webbsida.

Bedömarna kommer att beakta:

  • Relevans för konferensen.
  • Potential att stödja utvecklingen i högre utbildning.
  • Klart uttryckt högskolepedagogisk fråga/problemställning och genomförande.
  • Slutsatser eller reflekterande resonemang.
  • Abstract som anknyter till konferensens tema prioriteras då urval måste göras.

Bedömningen görs utifrån den sessionstyp som önskats. Arrangörerna kan, om det så bedöms, ändra presentationsform för bidraget.

Bidragen genomgår en peer-review.

Skicka in abstract

Sista datum för att skicka ett abstract till konferensen är 2 juni 2019.

Lämna in ditt abstract via länken.

Presentatörer från BTH

Tillhör du BTH har du möjlighet att söka finansiering för att delta i nationell eller internationell högskolepedagogisk konferens eller nätverksmöte. Läs mer på Inside. Ansök via länken senast den 16 juni. Ansökningsformulär.

Anmälan

Anmäl dig till konferensen senast den 7 augusti, gäller även för dig som ska presentera. Anmälningsformulär

Avgift

Konferensen är avgiftsfri för anställda vid Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet.

Hitta till campus Gräsvik i Karlskrona

Läs mer om campus Gräsvik och hitta dit.