Proceedings

Proceedings

Proceedings, tema och huvudtalare från tidigare års konferenser.

2009 – Torgny Roxå, pedagogisk konsult, Lunds tekniska högskola, Vad är lärarlärdom?

2010 – Klara Bolander Laksov, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Scholarship of Teaching and Learning

2011 – Katarina Mårtensson, pedagogisk utvecklare, Lunds universitet, Bra akademiska utbildningsmiljöer

2012 – Sofia Ask, lektor i svenska språket, Linnéuniversitetet, Mellan vetenskap och profession

2013 – Stefan Hrastinski, docent vid Institutionen för medieteknik och interaktionsdesign, Kungliga tekniska högskolan, Innovativt lärande i en öppen värld

2014 –  Lena Adamson, docent i psykologi/expert i högre utbildningsfrågor, Kompetenser för framtiden – högskolans roll för samhällsutvecklingen

2015 – Mats Benner, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, Utbildningens villkor i dagens svenska akademi

2016 – Pernilla Severson, universitetslektor vid institutionen för medier och journalistik, Linnéuniversitetet, Studentaktivt lärande

2017 – Åsa Lindberg-Sand, docent vid institutionen för utbildningsvetenskap och avdelningen för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet, Det akademiska lärarskapet som del av den akademiska professionen – variationer och utmaningar

2018 – Sally Windsor, universitetslektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs Universitet, Vad omfattas i hållbarhetsfrågan för ett lärosäte?

2019  –  Marie Leijon, fil.dr i pedagogik, lektor och pedagogisk utvecklare vid CAKL, Malmö universitet, Rum för studentaktivt lärande

Publicering

Du kan, oavsett bidragsform skicka in en fullständig artikel efter konferensen, till konferensens proceedings. Accepterade bidrag kommer att publiceras i digital form och vara sökbara i lärosätets forskningsdatabas.
Det finns inget absolut riktmärke för längden på artiklar men omfattningen bör vara som vilken akademisk konferensartikel som helst inom ditt eget fält dock ej längre än 15 sidor. Detaljerade instruktioner för fullständig artikel publiceras efter konferensen.