Abstract

Abstract

De abstract som kommer att presenteras finns att läsa nedan.

Huvudtalare

Åsa Lindberg-Sand, Det akademiska lärarskapet som del av den akademiska professionen. Inspelning,  Presentation

10.30 -11.00 (Presentation)

Lärare lär av varandra – om ett e-lärandeprojekt vid Uppsala universitet. Lena Tembe, LNU, Inspelning  Presentation

Analyzing the Impact of Differences in Academic Cultures on the Learning Experiences of Overseas Master’s Students, Javier Gonzalez-Huerta, BTH (English), Presentation

Matematisk problemlösning – för utveckling av personliga och professionella förmågor. Linda Mattsson och Robert Nyqvist, BTH,
Presentation

11.05 – 11.35 (Presentation)

Unlimited opportunities to resit examinations in higher education – patterns of use and underlying factors. Sara Fransson, Emma Ricknell, LNU, Inspelning, Presentation

Why student do what they do while selecting research topic. Fariha Gul, Muhammad Shahid and Benny Lövström, BTH (English),
Presentation

Hur stödjer och utmanar vi särskilt begåvade individer? Eva Pettersson och Linda Mattsson, BTH, Presentation

11.40 -11.50 (600 sekunder)

Co-teaching – möjligheter och utmaningar. Maria Melén Fält, HKR, Presentation

Motivation hos programmeringsstudenter. Andreas Arnesson, Kenneth Lewenhagen, BTH, Presentation

11.55 – 12.05 (600 sekunder)

Ett strukturerat sätt att reflektera över sitt yrke som lärare. Mikael Roos, BTH, Inspelning Presentation

Situerad undervisning för medieteknik. Anders Falk, BTH, STRUKEN

11.40 – 12.10 (Presentation)

The Owl and the Accountant. Integrating practices of academic freedom, collegial influence and accountability in the Scholarship of Teaching and Learning. Sara Eriksén, BTH (English), Presentation

Eftermiddag/Afternoon

13.10 – 13.55 (Rundabordssamtal)

Obligatorisk närvaro: problematisering av krav på deltagande vid icke-poänggivande examinationsmoment. Nicholas Pagden, LNU, Presentation

13.10 – 13.20 (600 sekunder)

Assessing Knowledge Through Written Reviews of First-Year Programming Students. Emil Folino, BTH (English)

Skrivguiden – din bästa vän i skrivundervisningen. Johan Landgren, HKR, Presentation

13.25 – 13.35 (600 sekunder)

Challenging Students to Address Problems in Resource Limited Societies. Santosh Jagtap, BTH, (English), Presentation

13.40 – 13.50 (600 sekunder)

A Systematic Process to Learning Research Ethics External Validity Examples. Bin Sun and Siva Krishna Dasari, BTH, (English), STRUKEN

14.00 – 14.30 (Presentation)

Designfiktion – att utforska framtiden för att förstå samtiden. Paul Carlsson och Leo Andrea Nordwall, BTH

Are finance students over- or under confident – A study on the ability to predict grades. Emil Numminen och Ola Olsson, BTH (English), Presentation

Utbildningsutvecklare, en möjlighet att öka den pedagogiska diskussionen på institutionerna? Lena Kransberg mfl, BTH, Presentation

14.35 – 15.05 (Presentation)

Genom att fokusera på att hjälpa andra ökar motivationen för att lära. Marijana Teljega, HKR, STRUKEN

Student Perspective on Interdisciplinarity – Findings from an Interdisciplinarity Two-year Master Program. Mirka Kans and Åsa Gustafsson, LNU (English), Presentation

A, B, C − U eller G? Vi får väl se! Om bedömning och betygssättning inom högre utbildning. Åsa Lindström, LNU, Presentation