Inbjudan och anmälan

Inbjudan

Temat på årets konferens är Akademiskt lärarskap

Åsa Lindberg-Sand kommer att prata om:

Det akademiska lärarskapet som del av den akademiska professionen – variationer och utmaningar

Läs mer om inledningstalet här

Bidrag till konferensen behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till konferensens tema, men prioriteras om urval måste göras.

Vem får lämna in bidrag?

Om du är undervisande lärare, pedagogisk utvecklare, bibliotekarier eller på annat sätt är intresserad av att utveckla din kunskap om utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning är du välkommen att lämna in ditt bidrag. Du måste dessutom ha din anställning på, eller samarbeta med, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad eller Linnéuniversitetet.

Antagningskriterier

För alla presentationsformer ska ett abstract på max 300 ord skickas in. Det antagna abstractet görs tillgängligt för konferensdeltagarna innan konferensen på konferensens webbsida.

Bedömarna kommer att beakta:

  • Relevans för konferensen
  • Abstract som anknyter till konferensens fokus prioriteras då urval måste göras
  • Abstractets utformning

Bedömningen görs utifrån den sessionstyp som önskats. Arrangörerna kan, om det så bedöms, ändra presentationsform för bidraget.

Bidragen genomgår en peer-review.

Skicka in abstract

Sista datum för att skicka ett abstract till konferensen är 28 maj 2017. Lämna in abstract

Anmälan

Anmäl dig till konferensen senast den 9 augusti, gäller även för dig som ska presentera. Anmälningsformulär

Avgift

Konferensen är avgiftsfri för anställda vid Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet.

Hitta till campus Karlshamn

Läs mer om campus Karlshamn och hitta dit.