Program

Program

08.30 – 09.00   Registrering, utanför Ateljén
09.00 – 09.15   Vicerektor Eva Pettersson hälsar oss välkomna
09.15 – 10.00    Huvudtalare Åsa Lindberg-Sand talar om Akademiskt lärarskap (svenska)
10.00 – 10.30   Fika
10.30 – 12.10    Parallella sessioner
12.10 – 13.10    Lunch
13.10 – 15.05    Parallella sessioner
15.05 – 15.30   Fika
15.30 – 16.20   Paneldebatt och avslutning

Detaljerat program