8 mars: ”Kunskap gör val möjliga”

Det uppmärksammas stort att 8 mars är internationella kvinnodagen. Så även på BTH. I samband med 8 mars har fysisk planering på BTH satsat på en hel genusvecka, med tävling, filmvisning och föreläsning. På själva dagen föreläser universitetslektor Johan Vaide om en introduktion till genus, queer och intersektionalitet i stadsplanering.

Studenterna Alva Zalar och Linnea Sundström, som har arrangerat veckan, intervjuas här i Sveriges Radio Blekinge.

Den akademiska världen i allmänhet, och den tekniska världen i synnerhet, har ett underskott på kvinnor. Unesco Sverige uppger att bara 30 procent av världens forskare är kvinnor, samt bara tre procent av de vetenskapliga nobelpristagarna. På Twitter finns numera hashtaggen #WomenInScience eller #ForWomenInScience för att lyfta fram och stötta kvinnor inom vetenskapen.

Sverige har 27 procent kvinnliga professorer. På BTH är siffran 15 procent, enligt 2017 års siffror. Men totalt av de anställda är närmare hälften kvinnor.

Lisa Skär är professor vid institutionen för hälsa på BTH. Vi ställde några frågor till henne.

Tror du att det spelar någon roll hur många kvinnor som är professorer och docenter på ett tekniskt lärosäte?
-Ja, representationen har betydelse och beskriver hur ett lärosäte tänker och prioriterar jämställdhetsfrågan. Jämställdhet hör också ihop med kompetens som ska vara grunden för meritering, menar hon.
Den tekniska världen är fortfarande en manlig värld – trots att IT är relativt nytt som fenomen. Hur kommer det sig, tror du?

– Kunskap om ett område möjliggör val. Lika viktigt som att rekrytera kvinnor till ingenjörsutbildningar är det att rekrytera män till sjuksköterskeutbildningar, menar Lisa Skär. För BTH handlar det om att rikta marknadsföringen till rätt personer.

Uppdelningen mellan linjer börjar redan i gymnasiet, och återspeglas sedan på arbetsmarknaden. Hur kan man bäst uppmuntra flickor och pojkar att tänka utanför boxen och bryta det mönstret? 

-Information till gymnasieungdomar inför val av utbildningsområden borde utgå från ett könsneutralt synsätt. Det måste vara en utbildnings innehåll eller ett yrkeskompetens som ska ligga till grund för argument vid val, inget annat, menar Lisa Skär.

Sedan årsskiftet har BTH tillsatt en projektledare som ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Camilla Rüden arbetar på ledningens uppdrag med att införa en jämställdhetsstrategi. Den innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande och på alla nivåer. Camilla Rüden har en bakgrund som organisationskonsult. Inom jämställdhet har hon drivit ett antal program i Tillväxtverkets regi inom projektet Främja Kvinnors Företagande. Hon har också  jobbat i flera olika organisationer med utveckling av jämställdhet.

8 mars 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×