AI kan hitta tidiga tecken på demens

I ett unikt forskningsprojekt används artificiell intelligens för att upptäcka tidiga tecken på demens. Istället för omfattande och långa utredningar testar forskarna om ett enkelt självtest kan användas för att upptäcka sjukdomen. I veckan har testet provats på ett antal försökspersoner.

Det är Johan Sanmartin Berglund, professor i tillämpad hälsoteknik, som leder arbetet i det unika projektet. Han berättar hur AI används i att upptäcka demens.

-Vi har under 20 års tid samlat stora datamänger av både friskt och normalt åldrande tillsammans med data på dem som har kognitiva sjukdomar. Tack vare AI kan vi processa dessa stora datamängder för att på så sätt beräkna risk- och friskfaktorer som kan ha betydelse för insjuknandet i kognitiv sjukdom, berättar Johan Sanmartin Berglund.

För att upptäcka demens görs idag en utredningar som är både lång och omfattande. Forskarnas idé om ett självtest skulle därför vara revolutionerande för sjukvården.

Läs mer om forskningen inom människa, hälsa och teknik vid BTH.

Hör en längre intervju med Johan Sanmartin Berglund.

 

Våra utbildningar inom AI, datavetenskap, programvaruteknik och spelteknik

Våra utbildningar inom hälsa och vård

 

11 februari 2020