Allt fler har BTH som sitt förstahandsval

Efter den 15 april som är sista dag att söka till högskolan, visar ansökningsstatistiken att antalet studenter som väljer BTH i första hand ökar. Den totala mängden ansökningar är på samma nivå som 2018 men allt fler väljer BTH högre upp bland sökalternativen.

För att kunna jämföra årets statistik med förra årets måste vi ta hänsyn till att BTH i år erbjuder två nya program samt att studenterna i år endast får välja maximalt 12 sökalternativ, jämfört med tidigare år då det varit 20.

– Antalet sökande som valt BTH i första hand ökar med 5 procent jämfört med förra året om man jämför med samma program. Om vi tar med våra nya program och tittar på det totala antalet förstahandssökande så ökar vi med 12 procent, vilket är oerhört glädjande, säger rektor Mats Viberg.

De som valt BTH bland de tolv första alternativen (vilket är maximalt antal sökalternativ i år) ökar vi med 13 procent jämfört med förra året. Den totala mängden ansökningar är således på samma nivå som 2018 – men allt fler väljer BTH högre upp bland sökalternativen.

Det program som är populärast är webbprogrammering på distans vilken ökar med 8 procent för det totala antalet ansökningar, och hela 78 procent när det kommer till förstahandssökande. För 9 av BTH:s 23 program minskar dock antalet förstahandssökande. Den grupp av program som i år har fått sämre söksiffror är de inom spel- och medieteknik.

16 april 2019