Allt fler söker till BTH

 

IMG_7737

Den första antagningsstatistiken visar att antalet ansökningar till program vid BTH ökar med 7 procent jämfört med förra året. Antalet studenter som väljer BTH i första hand ökar med 6 procent.

Antalet förstahandssökande till BTH:s fyra civilingenjörsprogram ökar med hela 22 procent jämfört med förra året.

– Det är glädjande siffror. BTH har under de senaste åren genomfört en fokusering av verksamheten mot tekniskt inriktad utbildning och forskning. Det innebär att vi har gått från 65 utbildningsprogram hösten 2011 till idag 33 program. Vi har också prioriterat utbildningar på campus och lagt ned distansutbildningar. Sedan fokuseringen till 33 program gjordes har söktrycket ökat kontinuerligt under de tre senaste tre åren, säger rektor Anders Hederstierna.

Totalt sett har 8 322 studenter sökt ett program eller en kurs vid BTH till hösten.

19 april 2016