Ambassadörsbesök på BTH

Idag besöks BTH av ambassadörerna från Tjeckien, Slovakien, Polen och Ungern. ​​​​Ambassadörerna kommer till BTH som en del av ett längre besök till Blekinge arrangerat av Länsstyrelsen​. Målet med besöket är att göra Blekinge mer känt för handel, turism, kulturutbyte, utbildning och investeringar.

Under besöket kommer  de  att  träffa rektor Mats Viberg som övergripande presenterar BTH och högskolans inriktning. Vicerektor Andreas Larsson kommer att presentation BTH:s  strategiska samarbeten och dekan Benny Lövström kommer att berätta om BTH:s internationaliseringsarbete. BTH har idag utbytesavtal med Polen och ett arbete pågår just nu för att få till ett samarbete med Tjeckien.

Under besöket kommer de fyra ambassadörerna även att  få en guidning i BTH:s nya forsknings- och utbildningsklinik.

7 oktober 2019