Andelen kvinnliga ingenjörsstudenter ökar vid BTH

Allt fler kvinnor vill läsa ett ingenjörsprogram vid BTH. Samtidigt minskar andelen nyantagna kvinnor till ingenjörsprogrammen vid flera av landets stora universitet.

Resultatet från den andra urvalsomgången visar att andelen kvinnor på ingenjörsprogrammen vid BTH ökar med 1,4 procent jämfört med förra hösten. Andelen kvinnliga ingenjörsstudenter ligger därmed på 16 procent.

Under de senaste tio åren har antalet kvinnliga ingenjörsstudenter i landet ökat från omkring 24 till 29 procent. Men när resultatet från den andra urvalsomgången stod klart visade det sig att andelen nyantagna kvinnor sjunkit hos såväl Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Luleå tekniska universitet jämfört med förra hösten.

8 augusti 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×