Är du 14 – 21,5 år och vill ingå i ett forskningsprojekt?

På uppdrag av Socialstyrelsen genomför Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Karolinska Institutet (KI) en fördjupad studie vars syfte är att utvärdera magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning. Nu söker vi frivilliga som vill ingå i studien.

-Med hjälp av en mobil klinik placerad vid Campus Gräsvik i Karlskrona och utrustad med magnetkamera kommer vi undersöka 900 unga vuxna i åldern 14-21,5 år, säger Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor vid BTH. Det är frivilligt att delta och undersökningen är ofarlig. Studien syftar till att utvärdera magnetkameraundersökning som metod för att åldersbedöma genom att analysera bilder på knä-, fot- och handleder.

Den mobila kliniken som används för undersökningarna är utrustad med den senaste tekniken och är en av tio som finns i Europa. De första undersökningarna inleddes i fredags.

Just nu letar BTH efter 900 testpersoner i åldrarna 14 – 21,5 år som vill ingå i studien. Om du vill anmäla dig eller har frågor kring studien kan du kontakta oss via e-post saas@bth.se eller telefon 0455-38 54 40. En gåva i form av presentkort på biobiljetter lämnas efter avslutad undersökning. Deltagaren får även reseersättning för besöket.

-Flera studier visar att om man viktar ihop resultaten av knä-, hand- och fotled så blir resultatet av åldersbedömningen säkrare, säger Johan Sanmartin Berglund. Det här är det största försöket med flest inblandade som gjorts och vi hoppas mycket på ett vägledande resultat.

För mer information om forskningsprojektet.

23 maj 2017