”Big data” – hett ämne för forskare och företag

En viktig del av BTH:s forskning handlar om att skapa effektiva system för analys av stora datamängder, så kallad ”big data”. Under två dagar träffas ett 30-tal forskare och sju företag för att diskutera vilka forskningsresultat som gjorts inom området, framtida utmaningar och samarbeten.

”Big data” är ett område som har stor betydelse i dagens samhälle med tanke på i vilken utsträckning vi är beroende av datorer och fungerande mjukvara. Mängden data som samlas in har de senaste åren ökat explosionsartat. Allt fler företag fäster sensorer på sina produkter som ständigt samlar in data och vi människor interagerar allt mer digitalt samtidigt som vi väljer att registrera allt från hur vi äter och sover till hur vi rör på oss. ”Big data” och ”data science” handlar om att behandla, analysera och slutligen utvinna kunskap från dessa stora mängder av komplex data.

BTH har sedan två år tillbaka en forskningssatsning inom området ”big data”. Forskningen bedrivs runt fyra teman: dataanalys för beslutsstöd, metoder för bildanalys, nyckelteknologier samt implementeringstekniker. Forskningen bedrivs primärt i ett sexårigt projekt som finansieras av KK-stiftelsen och som genomförs i samarbete med nio företag, bland annat Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications. I dagarna träffas ett 20-tal forskare och företag för att diskutera framtida utmaningar och samarbeten. Huvudtalare vid träffen är professor Paul Davidsson vid Malmö högskola och tidigare verksam vid BTH.

BTH har även beslutat att starta Sveriges första civilingenjörsutbildning inom ”data science” vilken startar hösten 2018 och där företagssamarbetet är en central del. Studenter från den här utbildningen kommer att kunna ge företagen en mycket värdefull och relevant kompetens inom området.

8 september 2016