Big data – hett område för forskare och företag

BTH bedriver högintressant forskning inom området big data som är av stor vikt för både samhälle och företag. Nu möts forskare och företag på BTH för att diskutera framsteg och kommande utmaningar.

Forskningen inom big data, som är helt i linje med BTH:s profil, fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen har en stark koppling till näringslivet och genomförs i samarbete med ett flertal företag, till exempel Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.

Den 6–7 september är det dags för forskargruppen inom big data att genomföra sin årliga workshop då akademi och näringsliv träffas för att gå igenom vilka framsteg som åstadkommits inom forskningen och tillsammans diskutera kommande utmaningar inom området. Huvudtalare vid workshoppen är Jim Rasmusson från Sony Mobile Communications

– Detta är ett viktigt projekt för BTH och det känns roligt att samla alla partner från både akademi och industri för att för tredje året i rad diskutera och rapportera de framsteg som gjorts hittills i projektet och hur vi ser på framtiden. Jag ser fram emot två dagar av givande utbyten och diskussioner, säger professor Håkan Grahn, projektledare för big data-gruppen vid BTH.

 

6 september 2017