BTH får toppbetyg när studenterna rankar praktik

Blekinge Tekniska Högskola hamnar även i år i topp när studenterna rankar den verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet.

För andra året i rad genomför Vårdförbundet Student sin ranking av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, som finns på sjuksköterskeprogrammet. Det är studenterna själva som rankar sin VFU och 25 universitet och högskolor ingår i rankingen. BTH placerar sig, likt förra året, i översta toppen av listan, på andra plats.

– Vi är stolta över placeringen. VFU:n är viktig för studenterna för att få ihop teori och praktik och för att träna sig att möta olika situationer i yrket. Därför är det viktigt med VFU i olika vårdverksamheter. Studenterna får bra handledning ute i verksamheterna och kontinuitet i arbetet eftersom de arbetar där 32 timmar per vecka. Totalt har studenterna verksamhetsförlagd utbildning under 36 veckor av sin treåriga utbildning, berättar Helen Persson, institutionen för hälsa.

– Vårdförbundet Student ser att de lärosäten som ligger högt i VFU-rankningen har arbetat aktivt med både innehåll i och genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är glädjande att det trots den tuffa situationen inom vården idag finns lärosäten och arbetsgivare som ser värdet i att utbilda ny vårdpersonal på bästa möjliga sätt, säger Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student.

Liksom förra året är de allra flesta studenterna generellt mycket nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning. Studenterna tycker att de fick möjligheter att praktiskt tillämpa sina akademiska kunskaper, men också att förvärva ny teoretisk kunskap. Studenterna är dock mindre nöjda med arbets- och ersättningsvillkoren. Hela fyra av tio har övervägt att byta yrkesbana på grund av stress.

5 juli 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×