Fördjupat kommunsamarbete

BTH och Karlskrona kommun har länge samarbetat men från och med nu fördjupas samarbetet inom några strategiska områden med målet att bidra till en mer hållbar utveckling, till nytta för alla.

BTH och Karlskrona kommun har i dagarna skrivit under ett samarbetsavtal som syftar till att ytterligare stärka samarbetet mellan parterna.

– Det finns en väldigt stor innovationspotential i ett nära samarbete med offentlig sektor. Många av samhällets kritiska funktioner finns samlade under samma paraply, näringslivet är starkt involverat i storskaliga investeringar inför framtiden, och det finns mycket goda möjligheter att skala upp framgångsrika lösningar både nationellt och internationellt, menar Andreas Larsson, BTH:s vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap.

Det fördjupade samarbetsavtalet med kommunen kommer att innebära:

  • Gemensamma föreläsningar, eller gästföreläsningar hos varandra, för att utbyta kunskaper och erfarenheter.
  • Fördjupat samarbete inom BTH:s forskningsområden hållbar utveckling, transporter och infrastruktur, digitalisering, fysisk planering, innovationer samt hälsa och vård.
  • Samarbeten och partnerskap inom EU-projekt eller inom nationella och internationella initiativ.
  • Studenterna kommer att erbjudas möjlighet att göra examensarbete inom kommunen. Karlskrona kommun kommer även att erbjuda BTH-studenter praktikmöjligheter inom kommunens verksamhet.

– Karlskrona kommun och BTH hör ihop. Vi är beroende av varandra och vi har väldigt mycket nytta av varandra. Redan idag har vi ett mycket bra samarbete på flera olika områden. Med detta samarbetsavtal knyter vi våra band ännu starkare och bättre mellan kommunen och BTH i framtiden, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

Nedan ses rektor Mats Viberg och kommundirektör Carl-Martin Lanér signera samverkansavtalet.

 

7 november 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×