BTH-forskare får entreprenörspris

Forskaren Saleh Javadi får stiftelsen ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 ooo för sin idé om hur artificiell intelligens kan bidra till minskad energianvändning.

Saleh Javadi är doktorand vid institutionen för matematik och naturvetenskap vid BTH. Under sin tid vid BTH har han arbetat med en idé där artificiell intelligens kombinerat med energieffektivisering kan ge minskad energianvändning och konsumtion.

Priset delades ut vid Sveriges Innovationsriksdag – Swedish Incubators & Science Parks årskonferens – som avslutades den 9 maj. Konferensen var förlagd till Karlshamn och Karlskrona. Priset syftar till att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé.

10 maj 2019