BTH-forskare får gästprofessur i Indonesien

BTH-professor Hans-Jürgen Zepernick har fått en gästprofessur i Indonesien. Det är den indonesiska regeringen som genom departementet för forskning, teknik och högre utbildning utnämnt honom och det görs inom det prestigefyllda programmet ”World Class Professor programme”.

BTH-professor Hans-Jürgen Zepernick forskar inom området visuella och interaktiva system med människan i centrum. Forskningen berör även fördjupad mobil multimedia. Det är inom detta område som han kommer att samarbeta med de indonesiska forskarna.

I den indonesiska regeringens ”World Class Professor programme” utnämns forskare i världsklass, från universitet både inom landet och från andra delar av världen, att bli gästprofessor vid olika universitet i Indonesien under en period av högst sex månader. Syftet är att indonesiska forskare ska samarbeta med kända forskare från lärosäten världen över bland annat genom besök på de utländska universiteten – både för att utbyta kunskap men även för att genom samarbete öka kvaliteten på deras forskningsartiklar som publiceras i topprankade tidskrifter.

Professorsprogrammet är en del i den indonesiska regerings plan att förbättra sin placering i världsrankingen och för att bli ett av världens topp 500-universitet.

– Som rektor vid Gunadarma University är jag mycket glad över samarbetet mellan oss och Blekinge Tekniska Högskola genom World Class Professor Programme, vilket är ett mycket prestigefyllt forskningsstipendium från den indonesiska regeringen. Jag tror att det samarbete som etablerats med BTH, kommer att garantera programmets framgång. Vårt deltagande i programmet ligger också i linje med vår vision och uppgift att fokusera på internationellt forskningssamarbete, och då speciellt att med att höja nivån på våra publikationer till internationella standard. Jag tror att professor Hans-Jürgen Zepernicks erfarenhet kommer att hjälpa oss att nå våra milstolpar för att stärka våra internationella publikationer, säger professor E.S. Margianti, rektor vid Gunadarma University.

-Jag är väldigt stolt över att professor Zepernick har fått denna prestigefulla utnämning till gästprofessor i den indonesiska regeringens professorsprogram, säger Anders Hederstierna, rektor vid BTH.

Endast forskare som har stor erfarenhet av publicering av forskningsartiklar och bred erfarenhet av stora forskningsprojekt kan komma i fråga för att få den här typen av utnämning.

Hans-Jürgen Zepernick kommer att samarbeta med forskare vid Gunadarma University i Jakarta, inom området “Resource Allocation for Digital Video Broadcasting Systems Based on Objective Perceptual Video Quality Metrics: Performance Assessment and Implementation Issues”.

Samarbetet inleds i augusti då Dr Maulana Kusuma från Gunadarma University besöker BTH och institutionen för kreativa teknologier. Professor Hans-Jürgen Zepernick kommer att besöka Gunadarma University i oktober 2018 för att bland annat hålla ett internationellt seminarium med titeln “Toward Immersive Mobile Multimedia: From Mobile Video to Mobile Extended Reality”.

– Vi är mycket glada över att professor Hans-Jürgen Zepernick har fått motta den här prestigefyllda gästprofessuren i detta professorsprogram. Det lyfter fram hans utmärkta kompetens och bidrag som vi tror är mycket värdefulla för att stödja ett spännande gemensamt samarbete och nätverksmöjlighet mellan forskare vid institutionen för kreativa teknologier vid BTH och Gunadarma University i Jakarta, säger docent Veronica Sundstedt, BTH.

9 juli 2018