BTH-forskare i Kina för att diskutera hållbar produktion

BTH-forskare i Kina

En delegation bestående av forskare från bland annat BTH, Lunds universitet, Swerea IVF, Tetra Pak och Volvo Cars har diskuterat hållbar materialformning och dess tillämpningar inom bil- och förpackningsindustrin vid ett veckolångt besök i Kina. Symposiet arrangerades av BTH, Shanghai Polytechnic University och Kunming University of Science and Technology.

Professor Sharon Kao-Walter och hennes forskargrupp har under många år arbetat med att tillämpa avancerad hållfasthetsteori och beräkningsmetoder för att förstå beteendet hos förpackningsmaterial under formnings- och öppningsprocesserna.  Tetra Pak har hittills finansierat två industridoktorander inom området, vilket har lett till att projektet blivit en del av forskningsmiljön Modelldriven utveckling och beslutsstöd vid BTH.

Sedan ett par år omfattar gruppen även Volvo Cars, där fokus är att kunna reducera ledtiden vid framtagning av plåtformande verktyg. Volvo Cars finansierar en industridoktorand och en adjungerad universitetslektor. Projektet är även en del av ett större projekt inom VINNOVA:s program ”FFI – Hållbar produktion”. Båda företagen är väletablerade i Kina, vilket ledde till idén att organisera ett symposium i syfte att utbyta erfarenheter, men även skapa möjligheter till samarbeten med kinesiska kollegor.  Såväl representanter från de företag och universitet som deltog i symposiet var helt överens om vikten av samarbete.

– Det är första gången jag och mina kollegor organiserar ett symposium, i ett annat land än i Sverige, med flera partner från universitet och företag inbjudna. Succén visade på möjligheter för internationella samarbeten där såväl universitet som företag från olika länder deltar, säger professor Sharon Kao-Walter, initiativtagare till symposiet.

Ett av de medverkande företagen var Swerea:

– Jag blev mycket inspirerad av det täta samarbete BTH har skapat med lärare, studenter och forskare vid universiteten i Shanghai och Kunming. Resan gav också utrymme till F&U-diskussioner, både med forskare vid dessa universitet och inom den svenska delegationen,  säger Boel Wadman, Swerea.

Under symposiet varvades presentationer med besök i universitetens laborationslokaler och på företag såsom det kinesiska företaget YESUN Mould Co Ltd. Företaget är underleverantör till en rad olika biltillverkare bland annat Volvo.

Inbjudna talare var professor Emeritus Per Ståhle, Lunds universitet och professor Jun Chen från Shanghai Jiao-Tong University.

24 april 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×