BTH-forskare leder global intressegrupp

BTH-forskaren Marco Bertoni ska leda en global intressegrupp för forskning inom produkt-tjänstesystem. Syftet är att underlätta den ömsesidiga interaktionen mellan designforskare och industrin.

Docent Marco Bertoni och professor Tobias Larsson leder en ny intressegrupp med fokus på produkt-tjänstesystem (PSS). Gruppen är en del av ”Design Society”, en tvärvetenskaplig community av akademiker och branschutövare som alla har målet att utveckla och främja ett robust, användbart och skalbart sätt att utforma komplexa lösningar för framtida hållbara och globaliserade samhällen.

– Intressegruppen förenar individer och grupper som har ett gemensamt intresse av att utveckla området design för produkt-tjänstesystem, förklarar Marco Bertoni.

Intresset att utveckla design för PSS har ökat inom forskarsamhället under de senaste åren. Att integrera traditionella produktbaserade erbjudanden med mervärdestjänster tenderar att bättre uppfylla kundernas krav, förbättra försäljningen, vara mer konkurrenskraftiga på dynamiska marknader och uppfylla hållbarhetsmål.

– Vi ser många framgångsrika exempel inom industrin, men vi ser ännu fler företag som kämpar för att växla från traditionella produkterbjudanden till ett produkt-tjänstesystem. Det finns många utmaningar som följer med denna övergång, säger Marco. Tack vare gruppens nätverk och att vi delar med oss kunskap kommer förståelsen för teorier, metoder och verktyg för PSS-design att öka. Dessutom kommer gruppen att hjälpa till att sprida erfarenheter och lärdomar från industrin när det gäller övergången till PSS.

Denna nya intressegruppen planerar att organisera workshoppar vid större Design Society-evenemang, som ett sätt att höja förståelsen för området PSS-design.

– Från och med hösten kommer vi att vara värd för webbinarier där akademiska experter och utövare delar med sig av kunskap till det bredare forskarsamhället. Ett annat mål för oss är att organisera utbildningstillfällen och manualer för studenter och unga forskare, avslutar Marco Bertoni.

Mer information

 

26 mars 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×