BTH-forskning på listan över samhällsnyttig forskning

Marie Netz, forskare i datavetenskap vid BTH, finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-lista. Listan samlar forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta.

Marie Netz är doktor i datavetenskap och tillämpar mycket av sin forskning på hälso- och sjukvård ur ett lednings- och medicinskt perspektiv. I sin forskning utvecklar hon intelligenta tjänster för att lösa logistiska problem inom hälso- och sjukvård. Bland annat använder hon artificiell intelligens och maskininlärning.

Nu har Maries forskning placerat sig på IVA:s 100-lista för att den bedöms vara både intressant och med potential för näringslivet. Fokus för listan är digitalisering och Marie Netz forskning finns med under kategorin samhälle och välfärd.

– Drivkraften och känslan blir magisk när den forskning man så länge arbetat med visar sig ha stor potential att komma samhället till nytta, säger Marie Netz.

Forskarna från 100-listan presenterar sin forskning för ett 100-tal företag på den nya mötesplatsen R2B Summit som hålls på IVA i Stockholm den 20 mars.

Bakom 100-listan står Research2Business (R2B), en tioårig satsning som görs för att främja samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle. IVA vill stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges högskolor och universitet.

Läs mer på IVA:s webbplats.

 

25 mars 2019