Forskare i världsledande tidskrift inom hållbar utveckling

BTH-forskarna Göran Broman, Karl-Henrik Robèrt och Tobias Larsson har medverkat i framtagandet av ett temanummer av tidskriften Journal of Cleaner Production, världens ledande tidskrift inom området hållbar utveckling enligt Google Scholar. Temanumret har fått lovord i hållbarhetskretsar.

En ny vetenskap, som hjälper ledare att få ihop alla aspekter av samhällets komplexa hållbarhetsutmaning till vinnande systematisk strategi, växer fram menar de tre forskarna som tillsammans med professorer vid Arizona State University, Karl-Franzens-Universität Graz samt Carnegie Mellon University varit gästredaktörer för en nyligen utgiven temavolym av tidskriften Journal of Cleaner Production – världens ledande tidskrift inom området hållbar utveckling enligt Google Scholar.

– Vi bjöd in hela vetenskapssamhället att bidra och fick ett fantastiskt gensvar. Efter urval baserat på matchning till temat och omfattande expertgranskning landade vi på 35 artiklar, säger huvudgästredaktören Göran Broman.

Temavolymen har redan fått lovord från akademiker och yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet. Chefredaktören och grundaren av tidskriften Journal of Cleaner Production, professor Donald Huisingh, säger att den är ”den mest framstående temavolymen vi någonsin publicerat av tidskriften” och anser att ”innehållet kommer att ge många långtgående effekter på många sätt”.

Temavolymen fångar in frontlinjen på den här forskningsarenan. Kunskapen som finns samlad i temavolymen hjälper ledare att definiera social och ekologisk hållbarhet, att få en djupare förståelse för de affärsmässiga vinsterna med proaktiva insatser för hållbarhet och att operationalisera hållbarhet på ett systematiskt och strategiskt sätt över disciplingränser och sektorsgränser.

Temavolymen finns tillgänglig här.

4 februari 2017