BTH går mot strömmen – ökar antalet sökande

 

Studenter utanför hus J BTH

Den första statistiken visar att BTH går mot strömmen när det gäller antalet sökande till höstens utbildningar. Antalet som söker till BTH i första hand ökade med drygt 1 procent medan den nationella trenden är en minskning.

BTH är en av 10 högskolor i landet som har ökat antalet förstahandsansökningar till hösten.

Vid BTH finns landets enda utbildning till planeringsarkitekt, Fysisk planering. Till denna utbildning ökar antalet förstahandssökande med 50 procent jämfört med förra höstterminen.

Hösten 2018 startar BTH ett nytt civilingenjörsprogram i marin teknik. Till detta program sökte 107 stycken, varav 21 i första hand. Av de 107 var 30 kvinnor.

Nationellt sett minskade antalet sökande till höstens utbildningar med 2 procent jämfört med höstterminen 2017.

– Söktrycket minskar för fjärde hösten i rad, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Årets nedgång beror främst på den rådande högkonjunkturen – många väljer jobb framför studier på högskolenivå när arbetsmarknaden och tiderna är goda.

 

18 april 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×