BTH har examinerat sin första licentiat i företagsforskarskolan

Johan Silvander från Ericsson är först ut att ta sin licentiatexamen i programvaruteknik vid BTH inom forskarskolan Professional Licentiate of Engineering School.

BTH och Ericsson har under en lång rad år samverkat i olika forskningsprojekt och Johan Silvander är en av företagsforskarna på BTH som är inskriven i forskarskolan ”Professional Licentiate of Engineering School”. Projektet är ett viktigt initiativ finansierat från KK-stiftelsen som syftar till att möta industrins behov att öka kompetensen hos anställda och underlätta för tillämpad forskning att föras över till industrin.

– Det är viktigt att vi som företag hela tiden höjer vår kompetens i de områden där vi är verksamma. Att kunna göra detta tillsammans med akademin i en forskarskola är ett bra alternativ. Våra medarbetare kan göra en djupdykning i ett område under en längre period för att bygga kompetens men också för att generera nya idéer, säger Martin Wallin, programchef Innovation & Forskning på Ericsson Karlskrona.

Johan Silvanders avhandling har titeln ”Towards Intent-Driven Systems” och kan läsas här: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1141763

 

2 november 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×