BTH har fått tre projekt inom mjukvaruutveckling beviljade

BTH:s forskning inom mjukvaruutveckling ligger i internationell framkant. Nu har institutionen för programvaruteknik fått medel för tre nya forsknings projekt.

De tre projekten är:

  • Förbättra mjukvarutestning med AI
    I forskningsprojektet Target (Testing with AI Reinforced GUI Embedded Technology), kommer forskarna att innovera, implementera och utvärdera lösningar för förbättrad testning via grafiska användargränssnitt (GUI) med hjälp av generativ AI.GUI-testning är vanligt inom mjukvaruindustrin, men för att genomföras med hög kvalitet kräver den både domänkunskap och teknisk expertis. Forskarna har som mål att med hjälp av AI effektivisera mjukvarutestningen inom industrin. Projektet finansieras av Vinnova med 5 MSEK under tre år med start i maj 2025. Forskningsledare är docent Emil Alégroth som kommer koordinera projektet med dess företagspartner Synteda AB och QESTIT AB.
  • Säker mjukvaruutveckling
    Målet med projektet SESAM är att förändra hur mjukvaruutvecklingsföretag arbetar med säkerhet. Forskarna kommer att arbeta med proaktiv säkerhet genom att integrera flera skyddsräcken direkt i utvecklingsprocessen. Det gör att programvaruutvecklare – oavsett säkerhetskunskaper – kan identifiera och mildra hot från början. Detta kommer att ge svenska mjukvaruföretag, och deras kunder, avancerade verktyg och metoder för att stärka sitt försvar mot cyberhot. Projektet finansieras av KK-stiftelsen med närmare 5 MSEK under tre år med start i oktober 2024. Forskningsledare är docent Davide Fucci och företagspartner är Ericsson Mobile Financial Services AB, Synteda AB och CodeScene AB
  • Underlätta övergången till inner source
    Projektet InScale kommer att fokusera på hur företag arbetar med öppen ”inner source” det vill säga tillämpa open source principer inom ett företag. Att arbeta med ”inner source” främjar samarbete, öppenhet, innovation och kunskapsdelning mellan olika delar av företaget. Projektets mål är att studera hur företag kan arbeta effektivt med ”inner source” och hur företaget kan gå över till att arbeta med detta i större skala.Forskningsprojektet finansieras av KK-stiftelsen med närmare 5 MSEK under tre år. Forskningsledare är docent Deepika Badampudi och företagspartner är Ericsson AB och IKEA IT AB.

Läs mer om BTH:s forskning i programvaruteknik

 

12 juni 2024