Se BTH:s aktiviteter under Almedalsveckan

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Under Almedalsveckan i Visby i början av juli kommer BTH att vara på plats för att delta i debatten om utbildning och forskning.

Nedan återfinns några av de olika arrangemangen där BTH medverkar:

Rektor Anders Hederstierna deltar i en paneldebatt om internationalisering: Vilket är värdet av internationella studenter? arrangerad av Svenska Institutet och Uppsala universitet.
Måndagen den 4 juli, kl 15:30-16:15, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Läs mer

Professor Martin Andersson deltar i ett seminarium på temat Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete för svensk konkurrenskraft. Seminariet arrangeras av Tillväxtverket tillsammans med Entreprenörskapsforum.
Måndagen den 4 juli, kl 08:00-09:00, Best Western Hotel, Strandgatan
Läs mer

Tekn.dr Henrik Ny håller ett seminarium på temat Fossilfritt Sverige! Men blir det hållbart?
Onsdagen den 6 juli, kl 16-18 i Donnerska huset
Läs mer

 

Foto: Gotlands kommun

21 juni 2016