BTH inleder samarbete för fler kvinnliga ingenjörer

Durga Bhavani Veeramachaneni, Vice Chancellor Spmvv (th) och Sarada Devireddygari (tv).


Sedan 2006 samarbetar BTH med flera universitet i regionen Andhra Pradesh i Indien. Högskolan har nyligen etablerat kontakt med ett universitet, Sri Padmavati Mahila Visva Vidyalayam (SPMVV), som vänder sig uteslutande till kvinnor. 

Universitetet har bland annat teknik- och ingenjörsutbildningar. BTH vill med detta understödja kvinnor som vill utbilda sig till ingenjörer. Utbytet möjliggör för kvinnliga studenter att resa för att läsa vid BTH, och tvärtom. Man har utarbetat möjligheten för de indiska studenterna att läsa tre år på hemorten, för att sedan läsa det fjärde året på BTH i Blekinge.

Rektorn för SPMVV är just nu i Karlskrona och Blekinge. Durga Bhavani Veeramachaneni är professor i kommunikation och journalistik. I delegationen ingår också chefen för internationella relationer, dekan Sarada Devireddygari.

-Vi är glada att samarbeta mot ett gemensamt mål för att förbättra möjligheterna för unga ingenjörer. Genom att ge dem en internationell utblick hjälper vi dem att lyckas i den globala konkurrensen, säger rektor Durga Bhavani Veeramachaneni.


14 juni 2018