BTH medverkade i sommarskola inom IT-säkerhet i Ukraina och Ryssland

Engensec3_700

BTH-lärare och studenter deltog i den sommarskola i IT-säkerhet på masternivå som ägde rum i Lviv, Ukraina, och S: t Petersburg, Ryssland, i juni och juli, 2016.

Den första delen av sommarskolan ägde rum vid Lviv Polytechnic National University, Ukraina, den 27 juni-8 juli. Där medverkade BTH-lärare och fem BTH-studenter.

Den andra delen av sommarskolan genomfördes vid St Petersburgs statliga universitet för telekommunikation, i Ryssland, den 18-31 juli. Vid detta tillfälle deltog sex BTH-studenter.

Totalt 50 studenter totalt från Polen, Sverige, Ukraina och Ryssland deltog i sommarskolan som arrangerades som en ”boot camp”, med föreläsningar och laborationer varje dag. På kvällarna anordnades olika kulturella och sociala aktiviteter.

Sommarskolan är en del av Engensec-projektet, som leds av BTH. Kurserna är en del av Engensec:s ”dubbel diploma”-kurser som har utvecklats av projektets olika partner. Kurserna är framtagna för att möta aktuella IT-säkerhetsutmaningar, som identifierats av akademi och industri. Under sommarskolan föreläste gästlärare från de deltagande universiteten. Det handlade om skadlig kod, ”digital forencis”, trådlös och mobil säkerhet samt avancerade nätverks- och molnsäkerhet.

Föreläsare från enheten för digital kriminalteknik och databrott vid den federala polisen i Tyskland samt från det ryska företaget Echelon, specialist på penetrationstester och etisk hacking, deltog även i sommarskolan.

För alla de deltagande studenterna var sommarskolan en framgång i två avseenden; den gav dels en fördjupad kunskap om de olika områdena i IT-säkerhet samt ett nätverk av vänner i både Lviv och St Petersburg.

Vi kan glädjande konstatera att flera studenter från sommarskolan kommer till BTH i höst för att studera en termin här som en del av sin masterutbildning.

Engensec8_800

 

Engensec4_600

25 augusti 2016