BTH och KI i gemensamt forskningsprojekt

På uppdrag av Socialstyrelsen genomför Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Karolinska Institutet (KI) en fördjupad studie vars syfte är att utvärdera magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning.

I april 2016 presenterade Socialstyrelsen en granskning av fler än tusen vetenskapliga artiklar om medicinsk åldersbedömning. Den visade att undersökning med magnetkamera av knäled kan minska risken att barn under 18 år felaktigt bedöms som vuxna. I juli fick Socialstyrelsen i uppdrag från regeringen att ansvara för en fördjupad studie av åldersbedömning, studien ska utföras av oberoende forskare på lärosäten i Sverige.

– Med hjälp av en mobil klinik utrustad med magnetkamera kommer vi undersöka 900 unga vuxna i åldern 14-22 år, säger Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor vid BTH. Det är frivilligt att delta och undersökningen är ofarlig. Studien syftar till att utvärdera magnetkameraundersökning som metod för att åldersbedöma genom att analysera bilder på knä-, fot- och handleder.

BTH:s del i den här studien är, förutom undersökningarna, att forska fram modeller för hur man kan göra åldersbedömning. Det går helt i linje med BTH:s kompetens inom tillämpad hälsoteknik och inom andra tekniska områden, där forskning görs på beslutsstöd.

Den här studien är dessutom ett bra exempel på hur forskningen inom tillämpad hälsoteknik vid BTH genomförs. Tillämpad hälsoteknik är ett tvärvetenskapligt ämne och forskarna tittar på hur hälsa direkt eller indirekt kan relateras till tillämpning och konsekvenser av teknik. Forskningsprojekten utgår från både den enskilda individen eller hela befolkningen. Ofta, och som i det här projektet, sker samarbetet med andra forskare vid BTH.

– I den här studien visar vi tydligt att BTH kopplar ihop hälsa och teknik och jag vill se det här som ett första steg mot en klinisk forskningsmiljö vid BTH, säger Johan Sanmartin Berglund.

– Det är en fördel att vara ett litet lärosäte. Här känner vi varandra över ämnesgränserna och beslutsvägarna är korta. Det skapar en slags spjutspets i sig, menar Peter Anderberg, docent och universitetslektor vid BTH.

Vill du veta mer om projektet eller anmäla intresse för att medverka, hör gärna av dig till Johan Sanmartin Berglund eller Peter Anderberg.

Johan Sanmartin Berglund: johan.sanmartin.berglund@bth.se, 0455 – 38 54 71
Peter Anderberg: peter.anderberg@bth.se, 0455 – 38 54 36

20 februari 2017