BTH och Stanford i gemensamt innovationsprojekt

–Det är riktigt spännande att åter få starta upp ett innovationsprojekt där våra civilingenjörsstudenter jobbar i nära samarbete med studenter från Stanford Universitys designprogram, som av många är ansett som det främsta i världen, säger Christian Johansson, lektor i maskinteknik vid Product Development Research Lab på BTH.

Studenterna ska i sitt projekt arbeta med Volvo Construction Equipment, som har presenterat en mycket intressant och utmanade problemformulering för studenterna att bita i. Utmaningen öppnar upp för flera intressanta lösningsspår, där tiden får utvisa vilket som studenterna förordar. Processen som de går igenom syftar till att de ska utveckla och bygga de argument som behövs för att komma fram till de lösningar som skapar mest värde och innovationshöjd för partnerföretaget.

–Studenterna får i det här projektet vara med och bygga erfarenhet vad gäller utvecklingsarbete i en global kontext som gör dem väl rustade för liknande utmaningar i sitt framtida arbetsliv. Min erfarenhet är att teamen där BTH-studenter varit med brukar prestera mycket bra och utveckla produkter och koncept som utmanar gällande paradigm inom de områden de ger sig in på. Det ska bli mycket spännande att följa studenternas resa under det kommande halvåret och få slutligen se vad de presenterar på Stanford University i mitten av juni, säger Christian Johansson.

16 december 2016