BTH och Stanford i gemensamt studentprojekt

Masterprogrammet i hållbar produkt- och tjänsteinnovation (MSPI) vid BTH är ett tvåårigt program som innehåller en global designkurs vid Stanford University.

Kursen innefattar tio företagssponsrade projekt som alla har globala partneruniversitet från hela världen. Under de senaste fyra åren har maskinteknik vid BTH varit den enda svenska deltagaren. Bland sponsorerna finns stora globala varumärken, såsom Volvo Construction Equipment, Volkswagen Group, Renault och SAP, för att bara nämna några.

Årets projekt har nu avslutats. Studenter från MSPI och maskinteknik vid BTH har tillsammans med Stanfordstudenter presenterat sitt resultat för hur autonoma maskiner ska samarbeta och bygga upp ett förtroende med sina mänskliga medarbetare på framtida byggarbetsplatser.

–Du lär dig mycket när du arbetar med personer från hela världen, säger Hillevi Hallberg, en av studenterna.

Resultatet är ett koncept som ska hjälpa autonoma anläggningsfordon att arbeta tillsammans med mänskliga arbetare på stora byggarbetsplatser. Som ett ledande företag inom byggnadsindustrin, utforskar Volvo Construction Equipment (Volvo CE) koncept för att köra helautonoma anläggningsmaskiner i syfte att öka produktiviteten och för att öka säkerheten för människorna på arbetsplatserna. Även i dessa fall kommer det att finnas människor på arbetsplatserna som underhåller maskinerna och leder arbetet. Därför är projektets syfte att skapa ett system som möjliggör effektiv kommunikation mellan mänskliga arbetare och automatiserade maskiner och som därmed även ökar säkerheten och främjar ett förtroende mellan de mänskliga arbetarna och maskinerna.

Jenny Elfsberg, Director Emerging Technologies, och Martin Frank, Specialist Intelligent Machines, deltar från Volvo Construction Equipment och ansvarar för projektet och utmaningen som studenterna börjar med.

–Vi vill utforska hur vi kan bygga förtroende mellan semi- och helautomatiska maskiner och människor. Det bästa sättet är att använda nya, ofördärvade ingenjörsstudenter som får gå loss på prototyper, säger Martin Frank, som har varit handledaren från Volvo CE under året.

–Vi började väldigt öppet och snabbt med designutmaningen och därefter gjorde de behovsinventering, intervjuer och observationer – titta och lyssna för att förstå vilken lösning som behövs, fortsätter Martin.

Christian Johansson har varit ansvarig för projektet vid BTH:

–Det har varit ett väldigt intressant projekt det här året och ett mycket bra resultat. Ur ett processperspektiv har de gjort ett bra jobb och mitt jobb har huvudsakligen varit att låta studenterna lita på processen och lösa problemen, samt främst vara ett stöd i deras beslut. Någon knuff här och där kan behövas, men i år har det varit mindre av det. I huvudsak har jag bara sett till att allt har gått smidigt och att företagspartnern har varit med på vad vi gör, avslutar han.

–Det bästa med projektet är att träffa alla nya människor. Jag har träffat vänner som jag kommer hålla kontakten med i resten av mitt liv, säger Hillevi Hallberg.

Se gärna filmerna med BTH-studenterna Hillevi Hallberg och David Winqvist.

 

28 juni 2016