BTH-professor om ingenjörskompetensens betydelse för Sverige

Professor Martin Andersson

Martin Andersson, professor vid BTH, talade nyligen om ingenjörskompetensens betydelse för Sverige. Det skedde då Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ, Ingenjörsfullmäktige, sammanträdde i november.

Martin Andersson är professor i industriell ekonomi och hans tal handlade om ingenjörskompetensens betydelse i det industriella ekosystemet och fokuserade på vad stora ingenjörstunga företag betyder för näringslivsdynamiken i Sverige.

– Ofta framkommer argument om att stora ingenjörstunga industriföretag minskar i betydelse och att näringspolitiken i ökande utsträckning bör inriktas på småbolag i andra branscher, exempelvis tjänstebranscher, menar Martin Andersson.

Hans budskap var att stora ingenjörstunga företag spelar en väsentlig roll i näringslivsdynamiken, och pekade på tre skäl till detta:

  • De är plantskolor för nya entreprenörer i tekniktunga branscher. Flera av dagens tillväxtföretag är i grunden avknoppningar från stora ingenjörstunga industriföretag.
  • De är inkubatorer för erfaren kunskapsintensiv arbetskraft och bidrar till att säkerställa tillgång till arbetskraft med erfarenhet från modern och internationell FoU-verksamhet, försäljning och produktion. Man kan säga ett de är ”universitet” för ingenjörskompetens. Tillgång till denna typ av arbetskraft är ofta väsentlig för mindre bolag som ska skala upp sin verksamhet.
  • Stora etablerade företag och nya teknikbolag har komplementära roller i innovationskedjan. Stora ingenjörstunga företag är dels viktiga grogrunder för nya teknikbolag, dels en betydelsefull del av ekosystemet för att skala upp nya innovationer.

Martin Andersson forskar i näringslivsdynamik och tillväxtens och innovationernas geografi. Särskilt viktigt i hans forskning är samspelet mellan de stora etablerade företagen och de små nya företagen. Martin utkom nyligen med skriften ”Vad betyder stora kunskaps-och teknikintensiva företag för Sverige?” Martin är även verksam vid Institutet för näringslivsforskning.

28 november 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×