BTH-professor om mjukvarans roll

Ny statistik om mjukvarans roll och företagens behov av mjukvarukompetens publiceras idag i rapporten ”Den osynliga infrastrukturen” i vilken Martin Andersson, professor i industriell ekonomi, är en av författarna.

Mjukvara utgör en grundbult i en ”osynlig” infrastruktur som är integrerad i den digitaliserade ekonomin och hela samhället. Det är mjukvara som omsätter den nya teknikens potential till faktisk nytta, menar rapportskrivarna.

Forskarna har i rapporten kommit fram till att företagens verksamhet blir allt mer beroende av mjukvara. Mjukvara används för vitt skilda funktioner inom olika företag och sektorer – ibland som egen produkt och ibland inbäddad i andra produkter. De senare är produkter som utgör en betydande del av svensk export.

Rapportens resultat indikerar att det finns en växande brist på kompetens inom teknik och särskilt mjukvaruutveckling. Samtidigt står det klart att det inte enbart handlar om problem med utformningen av högskoleutbildningar eller matchningsproblem mellan utbildning och näringsliv. Tvärtom behövs med stor sannolikhet en ny syn på kompetensbyggande som bättre fångar idealet med livslångt lärande.

Rapporten som är skriven av Martin Andersson och Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, presenteras idag vid tre seminarier i Stockholm och i Malmö, samt imorgon i Göteborg.

Läs rapporten här.

 

13 mars 2018