BTH-professor om städers påverkan på näringslivsdynamiken

Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid BTH, har i en nyutkommen rapport studerat och sammanfattat internationell forskning kring sambanden mellan städer, agglomerationsekonomier, det vill säga ekonomiska fördelar av täta miljöer, och näringslivs­dynamik.

Städer är ofta trångbebodda med höga hyror och har historiskt varit relativt ogästvänliga miljöer. Trots trängseln står företag och privatpersoner i kö för centrala kontrakt.

Företagen tycks vara villiga att dels betala höga hyror för kontor och affärsfastigheter, dels betala höga löner till arbetstagare som bor och verkar i eller i nära anslutning till stora städer. Detta gäller särskilt högteknologisk och kunskapsintensiv verksamhet inom såväl industrin som tjänstesektorn.

– Det har varit intressant och givande att skriva rapporten. Forskningsområdet har vuxit kraftigt under de senaste 10 åren. Idag står sambanden mellan näringslivsdynamik och agglomerationsekonomier högt på agendan i diskussioner om nyföretagande, tillväxt och entreprenöriella ekosystem i flera olika länder och tillika inom organisationer som OECD, säger Martin Andersson.

Städer, i synnerhet storstadsregioner, är centra för framväxt av nya företag och näringslivsdynamik. Forskningens svar på detta är att det måste finnas ekonomiska fördelar med att verka i städer. Om sådana ekonomiska fördelar – agglomerationsekonomier – inte föreligger skulle företag inte överleva i städerna, utan få problem med konkurrenter verksamma i glesare miljöer.

Syftet med rapporten är att sammanställa och sammanfatta en växande svensk och internationell forskning kring sambanden mellan städer, agglomerationsekonomier och näringslivsdynamik.

Rapporten, som är författad av Martin Andersson och Johan P. Larsson, ekon dr och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, är gjord åt Tillväxtanalys, en analysmyndighet under näringsdepartementet som på uppdrag av regeringen utvärderar och analyserar vi svensk tillväxtpolitik.

Länk till rapporten.

Länk till Tillväxtanalys, där även rapporten finns.

 

10 mars 2017