BTH i projekt med FN om hållbar sjöfart

Blekinge Tekniska Högskola samarbetar med ett av FN:s specialinstitut inom området hållbar sjöfart.

BTH är en av grundarna i GoLNG-projektet, ett projekt som delvis finansieras av den Europeiska kommissionen. Projektet pågår 2017-2019 och ska fokusera på att främja användningen av flytande naturgas. Dessutom fokuserar projektet på utvecklingen av tillgång och efterfrågan av flytande naturgas i Östersjöregionen.

BTH samarbetar med flera internationella universitet, bland annat World Maritime University i Malmö. Det är ett maritimt forskaruniversitet grundat av den internationella sjöfartsorganisationen IMO, som är ett specialinstitut inom FN. IMO utvecklar regler och rutiner för tankning av skepp och försöker sprida kunskap om flytande naturgas.

– World Maritime University är en del av FN och samarbetar med BTH i att utveckla verktyg och rutiner för att överföra kunskap som förbättrar beslutsfattandet, säger Lawrence Henesey. Henesey är expert i beslutsfattande och IT för den marina industrin och BTH:s representant i projektet. BTH kommer, tillsammans med bland andra World Maritime University, att stötta i utvecklandet av en hållbar korridorstrategi för flytande naturgas i Östersjön. Ett kompetenscentrum för flytande naturgas, där BTH är delaktigt som en av fyra grundande institutioner, öppnar i april 2017.

World Maritime Universitys medverkande i projektet visar på ett fortsatt starkt deltagande från universitetets sida att genomföra FN:s hållbarhetsmål nummer 7: Att säkerställa tillgången av billig, pålitlig och modern el för alla.

– BTH stödjer GoLNG-projektet genom tidigare arbete med MarTECH LNG-projektet, båda projekten kräver kunskap och erfarenhet av mjukvarusystem i hamnar och terminaler samt intelligent materialhantering och det har varit grunden för min forskning vid BTH, avslutar Lawrence Henesey.

ska%cc%88rmavbild-2017-03-07-kl-13-18-43

8 mars 2017