BTH i projekt om ny testbädd för lättviktsprodukter

En ny testbädd för lättviktsprodukter ska bidra till ökad svensk konkurrenskraft och ett mer hållbart samhälle. Testbädden ska hjälpa industrin att möta krav på materialegenskaper och hållbara livscykler genom att hantera tillverkningsmetoder eller återvinningstekniker.

I takt med att utveckling av varor och tjänster blir allt mer avancerad, blir även test- och demonstrationsmiljöer allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor. En hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft för svensk producerande industri ställer allt högre krav på nya innovativa lösningar.

– Projektet Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar ska resultera i en levande testbädd för lättviktsprodukter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår, säger projektledare Boel Wadman, Swerea IVF. Projektet ska även bidra till kunskapsuppbyggnad och en nationell kraftsamling.

Projektet har samlat en bred projektgrupp med 18 parter, där BTH är en av deltagarna.

– Projektet adderar bra till vårt forskningsfokus om modelldriven produktutveckling, säger professor Tobias Larsson. I detta projekt kommer vi jobba vidare med digitaliseringen av tillverkningsindustrin för att bidra till bättre material och produkter och därmed en konkurrenskraftigare svensk industri.

Projektet genomförs inom SIP Metalliska material och leds av Boel Wadman vid Swerea IVF. Projektet har tilldelats 17 miljoner kronor i projektbidrag och företagsparterna bidrar med motsvarande insats.

12 maj 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×