BTH-projekt vann European Skills Award 2016

BTH

I konkurrens med 250 andra europeiska vann projektet PROMPT (professionell masterutbildning i programvaruteknik) EU-tävlingen European Digital Skills Awards 2016 som avgjordes i Bryssel den 1 december.

Projektet vann i kategorin ”Digital skills for ICT professionals” som var en av fyra kategorier. ”European Digital Skills Award” är ett pris som instiftats av EU för att hylla framstående projekt som utvecklar digitala kompetenser hos européer; för arbete, utbildning och livet i allmänhet.

– Det är extremt kul att PROMPT uppmärksammas då satsningen är kritisk inte bara för BTH, utan även för svenska företag. PROMPT är motorn i att ta fram nya didaktiska modeller för att möjliggöra för yrkesverksamma att tillgodogöra sig spjutspetskunskap på universitetsnivå – under tiden de arbetar. Detta är en stor utmaning, men absolut nödvändig då det i Sverige finns det stor brist på duktiga programvarutekniker och mjukvaruutvecklare – och tyvärr är bidraget av nyutbildade alldeles för lågt, säger professor Tony Gorschek, projektledare på BTH.

– En annan sak som är fantastisk med PROMPT är att kurser och utbildning som tas fram gynnar även traditionella studenter då kurserna blir skarpare, mer applicerade och i samarbete med personer som redan jobbar – studenter och yrkesverksamma drar med andra ord nytta av varandra i utbildningen.

Om projektet
PROMPT är ett nationellt utbildningsinitiativ i samarbete mellan BTH, Mälardalens högskola (MDH), Göteborgs universitet/Chalmers och forskningsinstitutet Swedish ICT samt branschorganisationer och företag. Tillsammans erbjuder lärosätena flexibla, nätbaserade och kostnadsfria kurser på mastersnivå för yrkesverksamma ingenjörer och mjukvaruutvecklare.

PROMPT står för professionell masterutbildning i programvaruteknik och projektet finansieras av KK-stiftelsen och startade under 2013, men beviljades expandering 2015. Under 2017 erbjuder PROMPT 20 nya, specialutvecklade kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma ingenjörer och utvecklare. I utvecklingen av kurserna deltar också en stor mängd svenska företag. Kurserna är nätbaserade och ges på deltid; en förutsättning för att kunna kombinera studier med det vanliga arbetet. De är dessutom kostnadsfria för både studenten och företaget. Till hösten 2017 kommer åtta PROMPT-kurser att erbjudas på BTH.

2 december 2016