BTH rankad etta i teknikutbildning

BTH är rankad nummer ett i landet på grundutbildning i teknik, enligt den oberoende organisationen Urank, som varje år rankar de svenska universiteten och högskolorna. Det som bedömts är till exempel antal lärare per student, studenternas prestationsgrad samt deras etableringsgrad på arbetsmarknaden. Allt enligt deras senaste ranking som gjordes 2014.

– Det är glädjande att konstatera att vi hamnar i topp när det gäller grundutbildning i teknik, som ju är vårt område, säger rektor Anders Hederstierna.

1 april 2015