BTH-samarbete gav hållbarhetspris

Hållbarhet

BTH:s forskningssamarbete med GKN Aerospace i deras hållbarhetsarbete gav resultat. Nu prisas företaget för sitt hållbarhetsarbete genom utmärkelsen Supplier Sustainability Award.

BTH-forskarna har under många år haft ett samarbetsprojekt med GKN Aerospace Engine Systems när det gäller att integrera hållbarhet i deras produktinnovationsprocesser.

Företaget har nu fått utmärkelsen ”Supplier Sustainability Award” – ett pris som bedömer ett antal specifika hållbarhetskriterier bland annat arbetet med att minska konsumtion, avfall och utsläpp för en mer effektiv och miljömässigt hållbar verksamhet.

Johanna Wallin Nylander på GKN Aerospace kommenterar utmärkelsen och samarbetet med BTH så här:

– Vi har visat att vi tar hållbarhetsarbetet vidare än ”bara” minskad bränsleförbrukning på flygmotorer och energisnål tillverkning. Vi har jobbat med att få med hållbarhetstänket i allt vi gör. Vidare har vi jobbat med att få med hållbarhet i verktyg och koppla dessa verktyg till våra processer.

– Vi ser långsiktigt på det här samarbetet med BTH för att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete, och hoppas på en fortsättning på projektet, för det finns mycket kvar att göra, menar hon.

Ansvarig för forskningsgruppen som arbetat med GKN Aerospace är universitetslektor och docent Sophie Hallstedt vid BTH.

– Vi är jättestolta över detta och känner att det är givande när forskningen gör skillnad och att vi få vara med i företagets resa mot hållbar utveckling, säger Sophie.

 

15 november 2017