BTH startar Sveriges första civilingenjörsprogram inom data science

Civ_data_475

Mängden data som produceras och samlas in har de senaste åren ökat explosionsartat. Allt fler företag har sensorer på sina produkter som ständigt samlar in data och vi människor interagerar allt mer digitalt samtidigt som vi väljer att registrera allt från hur vi äter och sover till hur vi rör på oss.

Det är att behandla, analysera och slutligen utvinna kunskap från dessa enorma mängder av komplex data som data science syftar till. BTH avser att möta industrins växande efterfrågan på denna kompetens genom att till höstterminen 2018 starta Sveriges första civilingenjörsprogram inom området data science.

Vad är data science och vad får man läsa på programmet?
–Data science är ett område som innefattar praktisk maskininlärning och avancerad dataanalys”, förklarar Niklas Lavesson, programansvarig. Inom området utvecklas teori och metod för insamling, bearbetning, och automatiserad analys av data. Analysen består av att hitta mönster och utvinna ny kunskap från data.

Programmets huvudämne kommer att vara datavetenskap, förklarar Niklas men studenterna kommer också att studera datorsystemteknik, programvaruteknik samt matematik och statistik. Dessa ämnen har en nära koppling till de yrkesroller som man kan få efter utbildningen.

Datorsystemteknik behövs för att bygga och implementera infrastrukturer för insamlingen och bearbetningen av data.  Programvaruteknik är kopplat till yrkesrollen mjukvaruutvecklare och behövs, dels för att kunna avgöra vilken analysprogramvara som är lämplig att använda och dels för att vid behov kunna utveckla ny programvara för att matcha de behov man har. Slutligen behövs matematik och statistik för att kunna uppfinna nya algoritmer och för att analysera data och utvinna kunskap som sedan ska presenteras på ett förståeligt sätt.

–En civilingenjör inom det här området kommer att få en bred förståelse för industrins utmaningar och behov kopplat till intelligent dataanalys – civilingenjören kommer att kunna arbeta med hela processen från det att man vill lösa en uppgift till att man utvecklar en prototyp eller en sjösätter produkt som löser uppgiften med hjälp av lämplig data” summerar Niklas Lavesson.

Det började med maskininlärning i början av 2000-talet
Niklas Lavesson var med från början. När han blev doktorand vid BTH 2004 hade forskargruppen DISL (Distributed and Intelligent Systems Laboratory) vid BTH precis fått upp ögonen för maskininlärning. Ett år senare utvecklade Niklas den första kursen inom området och 2008 avlades den första doktorsavhandlingen. Sedan dess har intresset för området exploderat och flera forskningsprojekt har startats i nära samarbete med industrin. 2014 blev BTH beviljade finansiering från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling), för att bygga ett profilområde inom storskalig dataanalys (eng: big data analytics). Big data är en term som används för att beskriva datamängder som är så stora och komplexa att traditionella metoder för bearbetning inte räcker till.

Tack vare flera lyckade projekt finns idag samarbetsavtal med företag som Ericsson, Sony, Telenor m.fl. Tanken är att företagen kommer att spela en central roll i utbildningen. Det är viktigt att arbeta med riktiga utmaningar i samarbete med företag. På så sätt lär sig studenter att sätta sig in i nya områden samtidigt som företagen får hjälp med att lösa praktiska problem.

Potentialen i data science
Idag finns den digitala tekniken i stort sett överallt. Den finns i din tv och i din bil, när du besöker sjukhuset eller surfar på Facebook. Flera företag sitter på enorma mängder data, som skulle kunna användas, för att förbättra produkter eller kundupplevelser, förstå kunders behov bättre och förutspå framtida trender samt utveckla ny avancerad teknik. Svenska företag har börjat få upp ögonen för den outnyttjade potentialen som finns i att analysera data.

–Genom att förstå sin egen data bättre kan man prognostisera trender och förstå hur man ska agera på kort och lång sikt men också erbjuda denna teknologi som en del i servicen eller sina tjänster” avslutar Niklas.

–Under de senaste åren har vi haft ett ökat söktryck till våra civilingenjörsprogram, vilket är roligt och bra både för oss och för den tekniska utvecklingen i regionen. Till hösten 2018 startar vi ytterligare två utbildningar med civilingenjörsexamen, varav en är inom data science och en inom marin teknik. Båda nya och intressanta områden som vi med spänning ser fram emot att sjösätta, säger Eva Pettersson, vicerektor vid BTH.

29 april 2016

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×