BTH i topp med andel betalande studenter

Studenter

Även i år ligger BTH i topp när det gäller hur stor andel av det totala antalet studenter som är betalande studenter.

Det är Universitetskanslersämbetet som nyligen presenterat statistik över hur stor andel av studenterna vid svenska lärosäten som är betalande studenter. Med betalande studenter menas inresande studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som betalar studieavgift. Vid BTH är studieavgiften för närvarande 100 000 kr per läsår.

För både 2016 och 2017 toppar BTH listan över Sveriges alla lärosäten. På BTH var det 2017 närmare 10 procent (9,6 procent) av det totala antalet helårsstudenter som var avgiftsskyldiga. Året innan var det till och med lite högre, 11 procent.

Läs mer på Universitetskanslersämbetet webb.

9 april 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×