BTH utökar sitt samarbete med Andhra university i Indien

BTH:s samarbete med Andhra University i Indien utökades och förlängdes idag med fem år i och med att rektorerna för de båda lärosätena undertecknade ett nytt samarbetsavtal.

Andhra University i Indien erbjuder en fyraårig kandidatexamen i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola inom områdena elektronik och kommunikationsteknik, datorteknik och maskinteknik. Studenterna som ingår i samarbetet genomför ett års obligatoriska studier vid BTH efter att ha studerat tre år vid Andhra University. Efter avklarade studier får de en fyraårig kandidatexamen från Andhra University och en teknologie kandidatexamen från Blekinge Tekniska Högskola.

Avtalet som undertecknades idag ger BTH-studenter inom elektroteknik, maskinteknik, datavetenskap och mjukvaruutveckling möjlighet att studera vid Andhra University i upp till ett år.

Syftet med avtalet är också att uppmuntra lärare är delta i olika utbyten mellan de två lärosätena.

 

 

25 juni 2019