BTH:s nya utbildning är helt inriktad på AI

Foto: Anders Eriksson

Om Europa vill vara med och påverka utvecklingen inom AI gäller det att höja ambitionerna, varnar forskare. Det gäller även Sverige. Hösten 2019 sjösätts en femårig civilingenjörsutbildning på BTH som är helt inriktad på AI och maskininlärning. Det blir en unik utbildning i landet.

Programmet Vetenskapens värld på SVT handlade häromsistens om vad AI och så kallad djupinlärning är. AI kan vara en av mänsklighetens allra största uppfinningar, sades i programmet. Men det beror också på vad vi använder AI till. De lyfte fram varnande exempel att vissa länder redan använder teknologin för att övervaka den enskilda medborgaren.

I BTH:s nya utbildning, som alltså startar hösten 2019, ingår kurser som visar på hur teknik och humaniora flyter samman. Studenterna ska exempelvis läsa om hur datorer och människor samverkar. Studenterna kommer även läsa digital etik, vilket hanterar moraliska frågeställningar som dyker upp när människor och datorer interagerar med varandra på ett djupare plan.

Utbildningen är unik i landet eftersom andra högskolor som KTH och Linköpings universitet har AI och maskininlärning som tillval enbart de sista två åren. På BTH läses inriktningen AI och maskinlärning ända från årskurs ett. Det nya programmet på BTH har tagits fram för att möta en rörlig arbetsmarknad som vi idag vet väldigt lite om. Studenterna måste därför rustas för att själv kunna utvecklas i en verklighet som ständigt förändras.

Nästa höst startas även en civilingenjörsutbildning i mjukvaruutveckling vid BTH. Det ger högskolan sju civilingenjörsutbildningar totalt sett.

30 augusti 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×