Cyber Security Day

Den digitala hotbilden mot svenska företag ökar markant. Under onsdagen den 26 april arrangerades Cyber Security Day på BTH, ett event där man fick en exklusiv insyn i de senaste cyberhoten och hur underrättelseorganisationer agerar för att komma åt värdefull information och data. Studentpresentationer varvades med gästföreläsare från bland annat TrueSec och Säkerhetskontoret.

-Det enormt stora antalet deltagare som kom på Cyber Security Day visar att IT-säkerhet är ett område som ökar i betydelse och att intresset för dessa frågor är stort, säger en nöjd Anders Carlsson vid BTH, en av de ansvariga för arrangemanget.

Mikael Lagström, ansvarig för TrueSecs kontor i Karlskrona och en av arrangörerna ser fram emot ett utökat samarbete med BTH.

-Det är viktigt att bibehålla kontakten mellan Blekinges näringsliv och BTH för att få kompetent arbetskraft att stanna kvar i närområdet. Jag ser fram emot ett utökat samarbete med BTH och ett ökat fokus på IT-säkerhet i regionen.

27 april 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×